Definice Závazné předobjednávky

Obchodní podmínky - výňatek

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

10. Závazná předobjednávka slouží jako předběžná rezervace takového zboží, které je velice obtížné prodávajícím získat, v budoucnu jej pravděpodobně naskladní, ale jehož zejména datum dodání a/nebo cena a/nebo přesné specifikace nejsou doposud prodávajícímu přesně známy. U závazných předobjednávek si prodávající vyhrazuje právo měnit cenu, datum dodání, vlastnosti a další skutečnosti prodávajícímu v době závazné předobjednávky nedostupné či neznámé, a to až do doby, kdy toto zboží prodávající naskladní a určí k dalšímu prodeji. O změně ceny, resp. dalších v době závazné předobjednávky neznámých skutečnostech, bude prodávající kupujícího náležitě informovat e-mailem nebo telefonicky a kupující může na základě této nové informace závaznou předobjednávku zrušit.

U tohoto druhu předobjednávky je podmínkou uhrazení avizované částky do 48 hodin od uskutečnění závazné předobjednávky na bankovní účet prodávajícího. Pokud se strany nedohodly jinak. Toto opatření slouží k minimalizování fiktivního držení zboží potenciálním zákazníkům. V případě nedodržení stanovené lhůty bude kupující kontaktován, a to v podobě 2 na sebe navazujících, upozorňujících e-mailů, v odstupu nejdříve 24 hodin od sebe.