Proces výkupu karet

Zde shrneme postup výkupu karet v několika bodech:

  1. Zájemce o výkup (prodávající) podrobně vyplní výkupní formulář a seznámí se s podmínkami výkupní smlouvy.

  2. Získané informace z formuláře zpracujeme v co nejkratším možném termínu a ozveme se zájemci na zadanou e-mailovou adresu s nabídkou výkupní ceny, včetně podrobností o dalším postupu (vyhrazujeme si právo některé / všechny položky uvedené ve formuláři odmítnout z důvodu nepotřebnosti / nadbytečnosti.)

  3. Pokud se dohodneme na výkupní ceně, vystavíme výkupní smlouvu z údajů, které byly poskytnuty ve výkupním formuláři, a tuto smlouvu následně zašleme prodávajícímu na zadanou e-mailovou adresu.

  4. Zájemce o výkup (prodávající) zašle předem specifikované položky (karty) z formuláře na smluvené výdejní místo Zásilkovny, jenž mu bude předem sděleno, dle Podmínek výkupní smlouvy , popř. předá položky po předchozí domluvě na adrese sídla e-shopu, kterou nalezne v obchodních podmínkách. (Možnost zaslání skrze Českou poštu připravujeme.)

  5. Položky po přijetí prohlédneme, zda odpovídají popsanému stavu ve formuláři a prodávající nám nic nezamlčel (v případě zjištění vady na položce / položkách, bude postupováno dle Podmínek výkupní smlouvy, odstavce VI. Odstoupení od smlouvy).

  6. Bude-li vše v pořádku, vyplatíme smluvenou výkupní cenu za položky dle Podmínek výkupní smlouvy na bankovní účet prodávajícího, poskytnutý ve výkupním formuláři.