Konstrukce balíčku - Pokémon - Decidueye x Dragapult

 GridArt_20220421_191108635

 

Decidueye x Dragapult

 

Složení balíku:

Pokémoni

 • 2x Rowlet
 • 2x Dartrix
 • 2x Decidueye
 • 2x Dreepy
 • 2x Drakloak
 • 2x Dragapult
 • 1x Butterfree V
 • 1x Butterfree VMAX
 • 1x Celebi V
 • 1x Celebi VMAX

 

Trenéři (itemy)

 • 2x Evolution Incense 
 • 2x Great Ball
 • 2x Level Ball
 • 1x Ordinary Rod
 • 2x Pokégear 3.0
 • 2x Rare Candy
 • 1x Collapsed Stadium
 • 2x Pal Pad
 • 1x Path to the Peak
 • 2x Avery
 • 2x Boss's Orders
 • 1x Gloria
 • 2x Marnie
 • 2x Sonia
 • 2x Blunder Policy


Energie

 • 9x Grass Energy
 • 9x Psychic Energy

 

Rozbor karet:

 

SWSH3_EN_11
Ability: Sky Circus -
Pokud jste v průběhu tohoto kola zahráli Bird Keeper kartu, můžete seslat útok Wind Shard zdarma.

Wind Shard - Útok udělí 60 poškození 1 Pokémonovi, který se nachází na střídačce soupeře (tzv. Bench).

 

 SWSH3_EN_12

Razor Leaf - Útok udělí 40 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi.

 

SWSH3_EN_13

 Ability: Deep Forest Camo - Zabrání veškeré poškození od soupeřova Pokémona V nebo GX, které by normálně Decidueye zranilo.

Splitting Arrow - Útok udělí 90 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi a současně také 20 poškození 2 Pokémonům na soupeřově střídačce (tzv. Bench), dle vašeho výběru. (Neaplikuje se slabost ani rezistence u Pokémonů na střídačce).

 

SWSH2_EN_89

Quick Attack - Hoďte si mincí. Pokud padne hlava (obrázkem vzhůru), tento útok udělí +10 poškození (tedy 10+10) soupeřovu aktivnímu Pokémonovi.

 

SWSH2_EN_90

Summon - Prohledejte si svůj balíček, vytáhněte z něj Dreepyho, a položte jej na svou střídačku (tzv. Bench). Následně svůj balíček zamíchejte.

Bite - Útok udělí 40 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi.

 

SWSH2_EN_91

Ability: Infiltrator - Pokud má být Dragapult poškozen útokem soupeřova Pokémona, hoďte si mincí. V případě, že vám padne hlava (strana s obrázkem), váš Dragapult neutrží žádné poškození.

Phantom Force - Útok udělí 120 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi. Následně můžete přidělit 3 damage countery (3x 10 poškození) kterémukoli Pokémonovi na soupeřově střídačce (tzv. Bench) nebo rozdělit tyto tři countery mezi libovolné Pokémony na soupeřově střídačce dle vlastního uvážení.

Příklad: Rozhodnete se udělit 3 countery na 1 Pokémona (3x10 poškození). Udělíte 2 countery na 1 Pokémona (2x10 poškození) a 1 counter na druhého Pokémona (1x10 poškození). Udělíte 1 counter na 3 různé Pokémony (1x10 poškození na 3 různé Pokémony).

 

SWSH3_EN_1


Dizzying Poison - Soupeřův aktivní Pokémon je nyní zmatený (Confused)* a otrávený (Poisoned)**.

* Zmatený Pokémon může útočit pouze tehdy, pokud jeho trenér hodí mincí a padne hlava (strana s obrázkem). V případě, že hodí mincí, ale padne orel (strana bez obrázku), Pokémon útok neprovede a obdrží 10 poškození. 

** Otrávený Pokémon dostává 10 poškození během každého střídání tahů.

Blasting Wind - Útok udělí 130 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi.

Text ve spodním rámečku: Pokud je váš Pokémon V zneškodněn, váš soupeř získává 2 karty odměny (Prize cards) namísto 1.

 

SWSH3_EN_2

G-Max Toxbreeze - Útok udělí 150 poškození aktivnímu soupeřovu Pokémonovi. Ten je nyní zmatený (Confused) a otrávený (Poisoned).

Text ve spodním rámečku: Pokud je váš Pokémon VMAX zneškodněn, váš soupeř získává 3 karty odměny (Prize cards) namísto 1.

 

SWSH1_EN_1

Find a Friend - Prohledejte si svůj balíček, vytáhněte z něj až 2 travnaté Pokémony, ukažte je také soupeři, a nechte si je v ruce. Následně zamíchejte svůj balíček.

Line Force - Útok udělí 50 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi + o 20 poškození více za každého Pokémona na vaší střídačce (tzv. Bench).

Text ve spodním rámečku: Pokud je váš Pokémon V zneškodněn, váš soupeř získává 2 karty odměny (Prize cards) namísto 1.

Příklad: Použijete útok Line Force, na střídačce máte další 3 Pokémony.
Útok tedy udělí 50 + 3x20 = 110 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi.

 

SWSH6_EN_8

Ability: Curative Forest - Jednou za kolo můžete vyléčit každého vašeho travnatého Pokémona za 20 životů.

Max Plant - Útok udělí 130 poškození soupeřovu aktivnímu Pokémonovi. Následně si prohlédněte svůj balíček, vytáhněte až 2 libovolné Pokémony, ukažte je soupeři, a nechejte si je v ruce. Až skončíte, zamíchejte balíček.

Text ve spodním rámečku: Pokud je váš Pokémon VMAX zneškodněn, váš soupeř získává 3 karty odměny (Prize cards) namísto 1.

 

SWSH1_EN_163

Prohledejte svůj balíček, vytáhněte si některou z evolucí Pokémona, ukažte ji soupeři, a nechejte si ji v ruce. Poté zamíchejte balíček.

Text v modrém rámečku: Můžete hrát libovolný počet karet s označením "Item" za kolo.

 

SWSH1_EN_164

Podívejte se na 7 vrchních karet vašeho balíčku. Pokud mezi nimi naleznete Pokémona, můžete jej ukázat svému soupeři a ponechat si ho v ruce. Zbytek karet zamíchejte zpět do balíčku.

Text v modrém rámečku: Můžete hrát libovolný počet karet s označením "Item" za kolo.

 

SWSH5_EN_129

Prohledejte svůj balíček, a pokud v něm naleznete Pokémona(y), jehož životy jsou 90 nebo méně, vyberte si jednoho z nich, ukažte jej soupeři a ponechte si ho v ruce. Následně zamíchejte balíček.

Text v modrém rámečku: Můžete hrát libovolný počet karet s označením "Item" za kolo.

 

SWSH1_EN_171

Vyberte jednu z variant, popřípadě (pokud to situace dovoluje) obě dvě:

A) Vyberte si až 2 Pokémony ze své hromádky vyřazených karet (Discard pile) a zamíchejte je znovu do svého balíčku.


B) Vyberte si až 2 ZÁKLADNÍ energie ze své hromádky vyřazených karet a zamíchejte je znovu do svého balíčku.

Text v modrém rámečku: Můžete hrát libovolný počet karet s označením "Item" za kolo.


Příklad: Může nastat situace, kdy budete mít na hromádce mezi vyřazenými kartami (Discard pile) pouze energie. Poté zvolíte možnost B. V případě, že se na hromádce nachází pouze jedna vyřazená energie, můžete si do balíčku zamíchat pouze tuto jednu. Stejná pravidla platí také pro variantu A.
Pokud nastane situace, kdy máte mezi vyřazenými kartami dostatečné množství Pokémonů i energií, lze zvolit obě možnosti naráz. Zamícháte si tak zpět do balíku 2 vyřazené Pokémony a 2 vyřazené ZÁKLADNÍ energie.


SM10_EN_182

Prohlédněte si 7 vrchních karet svého balíku. Pokud mezi nimi naleznete nějakou kartu s označním "Supporter", můžete ji ukázat svému soupeři, a ponechat si ji v ruce. Zbytek karet zamíchejte do svého balíku.

Text v modrém rámečku: Můžete hrát libovolný počet karet s označením "Item" za kolo.

 

SWSH1_EN_180

Vyberte si 1 Pokémona ve hře, který se nachází na základním stupni vývoje (Basic). Pokud v ruce držíte jeho nejvyšší vývojový stupeň (Stage 2), můžete jej rovnou použít, a přeskočit tak střední vývojový stupeň (Stage 1). Tuto kartu nelze použít v průběhu vašeho prvního kola nebo na Pokémona, který právě přišel do hry.

Text v modrém rámečku: Můžete hrát libovolný počet karet s označením "Item" za kolo.


Příklad: Na svou střídačku (Bench) položíte Charmandera (základní stupeň "Basic"). Odehrajete kolo. V následujícím kole držíte v ruce Charizarda (nejvyšší vývojový stupeň "Stage 2"). Zahrajete kartu Rare Candy a přeskočíte vývojovou fázi Charmeleona (střední vývojový stupeň "Stage 1").

 

SWSH9_EN_137


Žádný z hráčů ve hře nemůže mít více než 4 Pokémony na své střídačce (Bench). Pokud má Pokémonů 5 a více, musí nadbytečné Pokémony vyřadit ze hry, - přesunout na hromádku vyřazených karet - dokud nebude mít požadované 4. Hráč, který tuto kartu zahrál, vyřazuje první. Pokud se sejde více efektů, které ovlivňují počet karet na střídačce (Bench), vždy rozhoduje nižší číslo.

Text v zeleném rámečku: Karta s označením "Stadium" zůstává ve hře do té doby, než některý z hráčů zahraje jinou kartu s tímto označením*. Pokud je ve hře takováto karta, nelze zahrát karta se stejným názvem znovu.

* Existují také karty, které mají schopnost karty s označením "Stadium" vyřadit ze hry, aniž by bylo třeba zahrát jinou "Stadium" kartu.

 

SM5_EN_132

Zamíchejte si 2 karty s označením "Supporter" ze své hromádky vyřazených karet zpět do svého balíčku.

Text v modrém rámečku: Můžete hrát libovolný počet karet s označením "Item" za kolo.

 

SWSH6_EN_148

Pokémoni, kteří vlastní "Rule Box" (vaši i soupeře) nemohou používat žádné své schopnosti (Abilities).
(Pokémoni V, GX a podobně mají tzv. "Rule Box".)

Text v zeleném rámečku: Karta s označením "Stadium" zůstává ve hře do té doby, než některý z hráčů zahraje jinou kartu s tímto označením*. Pokud je ve hře takováto karta, nelze zahrát karta se stejným názvem znovu.


Příklad: Crobat V má schopnost Dark Asset, která vám povoluje při jeho zahrání na střídačku (Bench) dobrat do ruky takový počet karet, aby odpovídal číslu 6. Pokud bude ve hře karta "Path to the Peak", na střídačku sice Crobata V zahrajete, ovšem neaktivuje se jeho schopnost - Dark Asset.


SWSH6_EN_130


Vezměte si 3 karty ze svého balíčku. Jakmile si je vezmete, zkontrolujte střídačku (Bench) svého soupeře. V případě, že má na střídačce více než 3 Pokémony, musí nadbytečný počet vyřadit na hromádku vyřazených karet tak, aby měl na střídačce právě 3.

Text v oranžovém rámečku: Můžete hrát pouze 1 kartu s označením "Supporter" za kolo.

 

SWSH9_EN_132

Vyměňte soupeřova aktivního Pokémona za 1 Pokémona, který se nachází na soupeřově střídačce (Bench).

Text v oranžovém rámečku: Můžete hrát pouze 1 kartu s označením "Supporter" za kolo.

SWSH9_EN_141

Prohledejte svůj balíček a vyberte z něj až 3 Pokémony v základní vývojové fázi "Basic", kteří nemají "Rule Box", a položte je na svou střídačku (Bench). Následně svůj balíček zamíchejte. (Pokémoni V, GX a podobně mají tzv. "Rule Box".)

Text v oranžovém rámečku: Můžete hrát pouze 1 kartu s označením "Supporter" za kolo.


SWSH1_EN_169

Každý z hráčů zamíchá karty, které se momentálně nacházejí v jeho ruce, do spodu svého balíčku. Jakmile tak učiní, hráč, jenž Marnie zahrál, si vezme z vrchu svého balíčku 5 karet. Soupeř udělá totéž, ovšem vezme si pouze 4 karty z vrchu svého balíčku.

 Text v oranžovém rámečku: Můžete hrát pouze 1 kartu s označením "Supporter" za kolo.

 

SWSH2_EN_167


Prohlédněte si svůj balíček, vyberte si až 2 Pokémony v základní vývojové fázi "Basic" nebo až 2 ZÁKLADNÍ energie, ukažte tyto karty svému soupeři a nechejte si je v ruce. Následně zamíchejte svůj balíček.

Text v oranžovém rámečku: Můžete hrát pouze 1 kartu s označením "Supporter" za kolo.

 

SWSH9_EN_131

Pokud váš Pokémon, ke kterému je tato karta připojena, útočí, a vy házíte mincí / mincemi v souvislosti s tímto útokem či efektem útoku, a padne-li na některé z mincí orel (spodní strana mince bez obrázku), na konci svého kola si vezměte do ruky 3 karty z balíčku.

Text v modrém rámečku: Můžete hrát libovolný počet karet s označením "Item" za kolo.

 

 Charakteristika balíku:


Mechanicky se nejedná o složitý balíček, ani nikterak drahý, proto bude vhodný i pro začínající hráče, kteří ještě nemají mnoho karet, ale rádi hrají. Pokud zvolíte variantu s V a VMAX Pokémony, (na dalších řádcích se posléze objeví také varianta bez nich, s vhodnou náhradou) Celebi V bude velice nápomocna v samém počátku hry. Za pomoci její schopnosti "Find a Friend" získáte do ruky požadované Pokémony a jejich vývoje, přičemž sama Celebi disponuje 180 životy, které vám získají nějaký ten čas.

Na druhé straně se nachází Butterfree V, jenž disponuje dokonce až 190 životy a díky své schopnosti "Dizzying Poison" efektivně zdrží soupeře. Vy se tak budete moci věnovat hledání dalších Pokémonů.

S tím vám rády pomohou Gloria a Sonia. Může se stát, že si zrovna lebedí někde ve vašem balíčku, ale s Pokégear 3.0 je poměrně snadno vystopujete. Kdyby se stalo, že budou opravdu unavené, budete mít další eso v rukávu v podobě Great Ballu a Level Ballu. Tajnou zbraní je poté Evolution Incense. Nemusíte se tedy obávat, že byste se ke svým Pokémonům nedostali. Jejich růst (vývoj) můžete podpořit pamlskem Rare Candy, díky kterému opravdu rychle narostou a zesílí!

Podařilo se soupeři nashromáždit velké množství Pokémonů na jeho střídačce (Bench)? Nevadí. Využijte lstivosti Averyho a hned jich pár ubude. Další možností je Collapsed Stadium.

Nelíbí se vám, že má váš soupeř tolik karet, až se mu nevejdou do rukou? Pomozte mu od nich - Marnie se toho mile ráda zhostí.

Občas se hra může protáhnout. V tu chvíli uvítáte Ordinary Rod a Pal Pad.

Balíček se hodí proti soupeřům s velkým množstvím Pokémonů V - vašemu Decidueye totiž neublíží a vy jim můžete znepříjemnit hru kartou Path to the Peak.

Zábavnou a adrenalinovou složku zároveň nabízí Dragapult s připojeným Blunder Policy. Hoďte si mincí a vytěžte z tohoto hodu maximum!

 

Vhodné náhrady za Butterfree V a VMAX, Celebi V a VMAX:

1x Evolution Incense
1x Rowlet
1x Dartrix
1x Decidueye

Odhadovaná cena balíku s V a VMAX Pokémony: 400 Kč
Odhadovaná cena balíku bez V a VMAX Pokémonů: 200 Kč